Krásy přírody a jejich ochrana
  

rešerše webu


Text nevzniká sám od sebe

Kde jste: abcTuristiky.czabcPřírody.cz › Ochrana přírody v ČR


Ochrana přírody v ČRPředpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.ochranaprirody.cz

Sekce stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jednotlivá čísla odborného časopisu, který vychází již od roku 1945, respektive 1946. Zabývá se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody. Jednotlivá čísla jsou k dispozici ve formátu PDF. Česky.

www.hraozemi.cz

Projekt nevládní organizace Zelený kruh zaměřený na environmentální problematiku a ekologii. Ekologická stopa (co to je, jak jí změnit a jak jí snížit), indikátory udržitelnosti (Uhlíková stopa, Energetický otrok, Index lidského rozvoje HDI), odpovědná spotřeba (co to je a jak docílit odpovědné spotřeby), chudoba a životní prostředí, ekostopy jednotlivých zemí světa, globální souvislosti, ekologické organizace. Česky.

www.enviweb.cz

Informační environmentální portál provozovaný komerční společností EnviWeb, s.r.o. Články s širokou ekologickou tématikou: Voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, lesy, geologie, energie, EIA, IPPC, EMS. Kalendář odborných akcí, legislativa, dotace EU, burza odpadů, anglicko-český slovník, fotogalerie přírody. Česky.

klaudyan.psomart.cz

Internetový magazín pro historickou geografii a environmentální dějiny. Aktuality, kalendárium, různé dějepisné články. Česky.

www.nature.cz

Portál provozovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Slouží jako centrální informační rozhraní pro přístup k digitálním informacím o stavu přírodního prostředí shromažďovaných AOPK. Přehledné a centralizované prostředí pro všechny informační zdroje a aplikace související s činností AOPK. Česky.

www.env.cz

Oficiální stránky ministerstva, do jehož resortu spadá problematika ochrany životního prostředí. Základní informace o ministerstvu, tématika životního prostředí, Politika a nástroje ochrany, legislativa, zahraniční vztahy, informační služby. Česky, anglicky.

www.nature.cz

Sekce stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Mapa s vyznačenými lokalitami (Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Smluvně chráněná území, Památné stromy). Česky.

www.nature.cz

Sekce stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). On-line databáze. Centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny a specializovaná elektronická knihovna. Registr objektů ÚSOP (Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Smluvně chráněná území, Památné stromy), Archiv ÚSOP (Vyhlašovací dokumentace, Povolení výjimek a souhlasy k činnostem, Plány péče, Ostatní odborné dokumenty), specializovaná mapa chráněných oblastí. Česky.

www.nature.cz

Sekce stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Mapový prostor pro vytváření, správu a vedení Informačního systému ochrany přírody. Česky.

www.env.cz

Sekce oficiálních stránek Ministerstva životního prostředí. Fakta a data. Kalendář akcí, oborové aktuality, statistiky, události. Česky.

www.ma21.cz

Sekce stránek agentury CENIA. Místní Agenda 21 je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Databáze místních Agend 21 v České republice a další informace. Česky, anglicky.

www.cenia.cz

Oficiální stránky státní agentury, jakési ČTK Pro životní prostředí. Na stránkách je k dispozici obsáhlé množství hodnocení informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie, spolu s různými interpretacemi. Všeobecné informace, mapový server, environmentální politika, statistika, vzdělávání a osvěta; ohlašovna, REACH, INSPIRE. Česky, anglicky.

www.biomonitoring.cz

Portál provozovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Prezentace údajů týkajících se sledování a hodnocení stavu z hlediska ochrany evropsky významných přírodních fenoménů (Přírodní stanoviště, Bezcévné rostliny, Cévnaté rostliny, Bezobratlí, Ryby, Mihule, Obojživelníci, Plazi, Savci, Ptáci). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

www.nature.cz

Oficiální stránky státní agentury, jejímž posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Základní informace o AOPK, přehled činnosti (územní a druhová ochrana; péče o vodní ekosystémy; mapování a monitoring; ekovýchova EVVO; Natura 2000 atd.), související legislativa, praktické informace pro návštěvníky přírody (co dělat... když najdete opeřené nezraněné ptačí mládě; když najdete zraněné zvíře; když se setkáte v přírodě s hadem nebo slepýšem; když se ve vašem domě objeví netopýr; když najdete na půdě hnízdo sršňů nebo vos; když chcete zjistit, zda pokácení stromu bylo povoleno apod.), fotogalerie přírody Česka, přehled regionů posobnosti. Česky, anglicky.